Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC

Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC

6
Tháng 9/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 74.264.545 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói