Mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ

Mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ

01
phát hành hò sơ yêu cầu từ ngày 10/9/2008, mở thầu 10 giờ ngày 16/9/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 672329000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói