Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

04
Quý IV năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 236738521 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm