Quản lý dự án

Quản lý dự án

3
Quý III/2008
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 38.282.220 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói