Bảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm xây dựng

4
Quý III/2008
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 4.084.427 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm