Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

3
Quý III/2008
330 ngày
Giá gói thầu:
 • 148.878.326 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm