Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

6
Quý III/2008
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 14.887.833 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm