Quản lý dự án

Quản lý dự án

7
Quý III/2008
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 130.147.087 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm