Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà

Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà

Tên dự án:Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà
Tên gói thầu:Sửa chữa gia cố lề đường Đạ Đờn – Nam Ban – huyện Lâm Hà
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 063.851165; 063.686016
26/06/2008 đến 11/07/2008
1.000.000 (VND)
11/07/2008 08:30
11/07/2008 08:30