Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 06 : “Mua sắm máy bộ đàm cầm tay công suất nhỏ hơn 40W”

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 06 : “Mua sắm máy bộ đàm cầm tay công suất nhỏ hơn 40W”, Trang bị thiết bị thông tin liên lạc năm 2008.

Tên dự án:Trang bị thiết bị thông tin liên lạc năm 2008
Tên gói thầu:Gói thầu 06 : “Mua sắm máy bộ đàm cầm tay công suất nhỏ hơn 40W”
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Điều độ Thông tin – 138 Trần Huy Liệu, P15, Q.Phú Nhuận, TPHCM – ĐT : (08)-2168377 / Fax : (08)-8455971
01/07/2008 đến 16/07/2008
220.000 (VND)
16/07/2008 09:00
16/07/2008 09:00