Thông báo mời thầu gói thầu: San nền khoa Nông Lâm Ngư

Thông báo mời thầu gói thầu: San nền khoa Nông Lâm Ngư, Đầu tư xây dựng khoa Nông Lâm Ngư (giai đoạn 1) cơ sở 2 trường Đại học Vinh

Tên dự án:Đầu tư xây dựng khoa Nông Lâm Ngư (giai đoạn 1) cơ sở 2 trường Đại học Vinh
Tên gói thầu:San nền khoa Nông Lâm Ngư
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án xây dựng trường Đại học Vinh – Địa chỉ: Số 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
26/06/2008 đến 14/07/2008
1000000 (VND)
14/07/2008 09:00
14/07/2008 09:00