Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

5
quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói