Cung cấp lắp đặt quầy giao dịch

Cung cấp lắp đặt quầy giao dịch

9
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 80.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá