Cung cấp, lắp đặt HT báo động, báo cháy

Cung cấp, lắp đặt HT báo động, báo cháy

10
Quý II/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá