Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng hạng mục: San nền, sân vườn, cây xanh, hồ điều hoà, cống thoát nước, tường rào.

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng hạng mục: San nền, sân vườn, cây xanh, hồ điều hoà, cống thoát nước, tường rào. Công viên văn hoá Bắc Trà My

Tên dự án:Công viên văn hoá Bắc Trà My
Tên gói thầu:Gói thầu xây dựng hạng mục: San nền, sân vườn, cây xanh, hồ điều hoà, cống thoát nước, tường rào.
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản Lý các dự án ĐT-XD huyện Bắc Trà My; Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0510.882120
20/06/2008 đến 07/07/2008
500.000 (VND)
07/07/2008 08:30
07/07/2008 08:30