Gói thầu số 6 : Máy quang phổ plasma ICP đồng thời và các thiết bị phụ trợ khác

Gói thầu số 6 : Máy quang phổ plasma ICP đồng thời và các thiết bị phụ trợ khác

1
10/10/2008
14 tuần
Giá gói thầu:
 • 4.805.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói