Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

4
Quý IV/2008
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 54.110.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói