Cung cắp lắp đặt thiết bị đồ gỗ

Cung cắp lắp đặt thiết bị đồ gỗ

7
Quý II/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.114.500.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá