Hạng mục cổng – hàng rào, hồ nước ngầm công trình Trường THPT Tân An

Hạng mục cổng – hàng rào, hồ nước ngầm công trình Trường THPT Tân An

01
Từ ngày 11/9/2008 đến 15h ngày 7/10/2008
120 kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.003.102.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá