Gói thầu Nâng cấp các trường học 04 xã

Gói thầu Nâng cấp các trường học 04 xã

1
Quý IV năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.069.706.611 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu