Gói thầu số 1 – Thi công xây lắp cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Gói thầu số 1 – Thi công xây lắp cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Số 01
10/10/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 4637909620 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói