Gói thầu xây lắp hạng mục: Xây dựng 02 nhà xưởng thực hành hướng nghiệp; sửa chữa cải tạo khối nhà ở học sinh nữ (khu B); nhà ở giáo viên; 03 nhà vệ sinh; san lấp mặt bằng khu B; các hạng mục phụ trợ khu A, hạ tầng kỹ thuật khu B; bếp ăn học sinh, cấp nướ

Gói thầu xây lắp hạng mục: Xây dựng 02 nhà xưởng thực hành hướng nghiệp; sửa chữa cải tạo khối nhà ở học sinh nữ (khu B); nhà ở giáo viên; 03 nhà vệ sinh; san lấp mặt bằng khu B; các hạng mục phụ trợ khu A, hạ tầng kỹ thuật khu B; bếp ăn học sinh, cấp nướ

1
Quý 4 năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.123.522.800 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu