Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp, Trụ sở UBND xã Du Tiến huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang ,

Tên dự án:Trụ sở UBND xã Du Tiến huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang
Tên gói thầu:Xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Công ty CPXD SHPY số 90 đường Nguyễn Trãi thị xã Hà Giang tỉnh Hà Giang,tel: 0219 888 432
25/06/2008 đến 08/07/2008
1.000.000 (VND)
08/07/2008 09:00
08/07/2008 09:00