Xây lắp-Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Du, Q1, TP.HCM

Xây lắp-Sửa chữa nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Du, Q1, TP.HCM

01
Quý III năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.469.603.051 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu