Nâng cấp hệ thống CIP nhà nấu

Nâng cấp hệ thống CIP nhà nấu

1
01 tháng
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.239.587.113 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói