Viễn thông Hà Giang thông báo mời thầu

Viễn thông Hà Giang thông báo mời thầu, ĐTXD mạng cáp quang tỉnh Hà Giang để triển khai mạng MAN-E giai đoạn 2007-2008. Hạng mục tuyến cáp quang Minh Khai – Phú Linh – Vị Xuyên Viễn thông Hà Giang năm 2008

GT: Cáp quang và phụ kiện. Hạng mục tuyến cáp quang Minh Khai – Phú Linh – Vị Xuyên Viễn thông Hà Giang năm 2008
Thuộc D.A: ĐTXD mạng cáp quang tỉnh Hà Giang để triển khai mạng MAN-E giai đoạn 2007-2008. Hạng mục tuyến cáp quang Minh Khai – Phú Linh – Vị Xuyên Viễn thông Hà Giang năm 2008
Nguồn vốn: phân cấp của Viễn thông Hà Giang
Bên mời thầu: Viễn thông Hà Giang
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 19/06/2008 đến 16 giờ 30 ngày 19/06/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Đầu tư XDCB – Viễn thông Hà Giang, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại: (0129) 862454; Fax: (0129) 862291
Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 26/06/2008