Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC: Trong đó: – Xây dựng nền đường; – Xây dựng mặt đường, cầu, cống địa hình.

Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC: Trong đó: – Xây dựng nền đường; – Xây dựng mặt đường, cầu, cống địa hình.

05
10/2007
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.083.306 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói