Gói thầu bảo hiểm công trình

Gói thầu bảo hiểm công trình

3
Quý III, Quý IV năm 2008
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 101.822.432 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm