Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Bổ sung hệ thống cấp nước sạch xã Kim Lan – huyện Gia Lâm

Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Bổ sung hệ thống cấp nước sạch xã Kim Lan – huyện Gia Lâm

01
tháng 10/2008
Quí IV/2008
Giá gói thầu:
 • 1821000000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói