Chi phí giám sát kỹ thuật thi thi công

Chi phí giám sát kỹ thuật thi thi công

06
10/2007-3/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 139.414.490 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm