Lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn giám sát xây dựng lần 2

Lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn giám sát xây dựng lần 2

1
2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm