Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình, đảm bảo an toán giao thông

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình, đảm bảo an toán giao thông, Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT603 và ĐT607

Tên dự án:Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT603 và ĐT607
Tên gói thầu:Xây lắp công trình, đảm bảo an toán giao thông
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 32 – Hùng Vương – TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
28/06/2008 đến 14/07/2008
1.000.000 (VND)
14/07/2008 08:30
14/07/2008 08:30