San lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng

16
2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 480.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói