Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 5, Xây dựng hè phố, cấy xanh và hệ thống chiếu sáng

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 5, Xây dựng hè phố, cấy xanh và hệ thống chiếu sáng, Cải tạo, nâng cấp QL 4B, đoạn Km0+00 – Km33+500 (Lạng Sơn – Na Dương) thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn

Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp QL 4B, đoạn Km0+00 – Km33+500 (Lạng Sơn – Na Dương) thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu số 5, Xây dựng hè phố, cấy xanh và hệ thống chiếu sáng
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
07/07/2008 đến 22/07/2008
1.000.000 (VND)
22/07/2008 09:00
22/07/2008 09:00