Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình

1
Quý IV năm 2008
Theo quy định
Giá gói thầu:
 • 30.280.648 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói