Ban QLDA Nhà máy xi măng Thái Nguyên thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu

Ban QLDA Nhà máy xi măng Thái Nguyên thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu

Ban QLDA Nhà máy xi măng Thái Nguyên đã thông báo mời thầu

G.T số 08: Cung cấp thiết bị sửa chữa cơ khí và điện

Thuộc D.A “Nhà máy xi măng Thái Nguyên”

Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 8/4/2008 đến trước 13 giờ, ngày 5/5/2008 (trong giờ hành chính)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ, ngày 5/5/2008

Thông tin được đăng tải trên các số báo 75/2008, số 76/2008 ngày 24/3/2008 và số 77/2008

Nay xin tiếp tục gia hạn:

Thời gian bán HSMT: đến trước 13 giờ, ngày 18/6/2008 (trong giờ hành chính)

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ, ngày 18/6/2008

(Các thông tin khác không thay đổi).