Gói thầu tư vấn Dự án quy hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk

Gói thầu tư vấn Dự án quy hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk

01
Bán HSMT từ ngày 8 giờ 00 ngày 2/10/2008 đến trước 9 giờ 00 ngày 20/10/2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.981.900.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói