Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

01
Quý III, IV Năm 2008
300
Giá gói thầu:
 • 255.651.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm