Cung cấp, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị quản lý hệ thống chất lượng mạng WAN

Cung cấp, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị quản lý hệ thống chất lượng mạng WAN

1
Quý III năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.872.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói