Cung cấp phần mềm giám sát tài nguyên hệ thống máy chủ

Cung cấp phần mềm giám sát tài nguyên hệ thống máy chủ

2
Quý III năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 354.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói