Trang bị phần mềm diệt virus, spyware cho hệ thống mạng máy tính của BIDV

Trang bị phần mềm diệt virus, spyware cho hệ thống mạng máy tính của BIDV

1
Quý IV/2008
3 năm
Giá gói thầu:
 • 8.047.522.800 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói