Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp hạng mục: Nhà lớp học, nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, trụ cờ

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp hạng mục: Nhà lớp học, nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, trụ cờ, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi .

Tên dự án:Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp hạng mục: Nhà lớp học, nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, trụ cờ
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản Lý các dự án ĐT-XD huyện Bắc Trà My; Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0510.882120
24/06/2008 đến 10/07/2008
500000 (VND)
10/07/2008 09:00
10/07/2008 09:00