Gói thầu số 1

Gói thầu số 1

1
2008
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 274.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm