Gói thầu số 2

Gói thầu số 2

2
2008
105 ngày
Giá gói thầu:
 • 105.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm