Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng máy tính dạy học lớp 12

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng máy tính dạy học lớp 12

Tên dự án:Mua sắm thiết bị phòng máy tính dạy học lớp 12
Tên gói thầu:Mua sắm thiết bị phòng máy tính dạy học lớp 12
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Sở GD&ĐT Long An, số 411, QL1, p4, TX Tân An, Long An. SĐT: 072 833909. Fax: 072 832144
07/07/2008 đến 21/07/2008
1.000.000 (VND)
21/07/2008 08:30
21/07/2008 08:30