Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

2
Quý III/2006
đến 12/2008
Giá gói thầu:
 • 165.527.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm