Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Đài tưởng niệm

Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Đài tưởng niệm

4
Quý IV/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.600.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói