Trang thiết bị

Trang thiết bị

5
Quý IV/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói