Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

06
Quý I năm 2009
Từ ngày khởi công xây dựng công trình đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 35768060 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm