Thi công xây dựng các hạng mục và lắp đặt thiết bị

Thi công xây dựng các hạng mục và lắp đặt thiết bị điều hoà nhiệt độ; máy bơm nước sinh hoạt công trình

01
10 giờ ngày 01/11/2008
320 ngày
Giá gói thầu:
 • 24546546791 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói